Το έργο DISHEAT είναι συγχρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας : «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

  • Ανάπτυξη διαδικασιών και έλεγχος τεχνολογιών για τη δημιουργία αλυσίδων αξιοποίησης τοπικά διαθέσιμης βιομάζας στη Δ. Μακεδονία με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τοπικών συστημάτων τηλεθέρμανσης στις οποίες πρέπει αντικατασταθεί η χρήση θερμότητας από λιγνιτικούς σταθμούς που βρίσκονται σε διαδικασία παύσης λειτουργίας.

    Στην Δ. Μακεδονία, μία από τις πλέον ψυχρές περιοχές της Ελλάδας, μεγάλες δημοτικές επιχειρήσεις λειτουργούν προσφέροντας τηλεθέρμανση στις τοπικές κοινωνίες χρησιμοποιώντας μέχρι σήμερα θερμότητα από τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ. Παραδείγματα είναι οι συμμετέχοντες στο έργο Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) και η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (ΔΕΤΗΠ). Σήμερα, η λειτουργία και επέκταση των επιχειρήσεων αυτών είναι υπό ένα μεγάλο κίνδυνο καθώς η μετα-λιγνιτική εποχή είναι προ των πυλών. Στο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο ΑΗΣ Αμυνταίου βάσει ΚΥΑ 39624/ 2209/Ε103 / Οδηγίας 2010/75/ΕΕ πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία του το 2019. Η ΔΕΤΕΠΑ, για να μην σταματήσει να ικανοποιεί τις ανάγκες της τηλεθέρμανσης της περιοχής έχει υλοποιήσει μελέτη εφαρμογής για την εγκατάσταση σταθμού μικτής καύσης βιομάζας, ισχύος 30 MWth. Η δημιουργία και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας αυτής είναι ένα θέμα επιτακτικό ώστε απρόσκοπτα να συνεχίσει η λειτουργία της τηλεθέρμανσης καλύπτοντας με ενδογενείς πόρους τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Αντίστοιχα η ΔΕΤΗΠ σκοπεύει μέσα από το παρόν έργο να οργανώσει την επέκταση των δραστηριοτήτων της και στις περιοχές που είναι εκτός δικτύου ώστε να μειώσει το κόστος κάλυψης των θερμικών αναγκών και των κατοίκων αυτών των περιοχών, παρέχοντας θερμική ενέργεια μέσω καύσης βιομάζας σε αποκεντρωμένους λέβητες.


    Το αντικείμενο του έργου είναι η χρήση και η οργάνωση χρήσης της βιομάζας αφενός μεν σε μεγάλα συστήματα τηλεθέρμανσης όπως αυτό της ΔΕΤΕΠΑ, αφετέρου σε χρήσεις εκτός δικτύων τηλεθέρμανσης όπως σχεδιάζουν να υλοποιήσουν η ΔΕΤΗΠ αλλά και η ΔΕΤΕΠΑ.

    EXPLORE